MiljöRapportens logotyp

MiljöRapporten kommenterar

 • Prislapp på miljön
 • Ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser. Varenda dag gör indi... »

MiljöRapporten kommenterar

Ingen kris för hållbarhetsarbetet  

Kommer finansiell oro att drabba miljö- och hållbarhetsarbetet? Den är en naturlig fråga för alla som arbetar professionellt inom området. MiljöRapportens svar: nej, troligen inte.
Under finanskrisen 2008 fanns liknande oro men faktum är att hållbarhetsarbetet gick ganska opåverkat igenom det stålbadet, medan exempelvis företagens investeringar i reklam och marknadsföring ofta drastiskt skars ned. Redaktionen har inte sett tecken på nedprioriteringar inom hållbarhetsområdet inom någon av de branscher eller organisationer vi bevakar. Hållbarhet handlar om den framtida marknaden, det är klokt att visa uthållighet och fortsätta satsa.

När det gäller renodlat miljöarbete är det ofta så enkelt att minskade utsläpp leder till sänkta kostnader. En investering för att effektivisera sin energianvändning kan vara möjlig att räkna hem på bara ett par års sikt. När det gäller de bredare frågorna som handlar om exempelvis uppförandekoder och socialt ansvar, kan stärkta band med leverantörerna leda till effektiviseringar som sänker inköpskostnaderna, det finns det många exempel på. Hållbarhetsarbete är ofta lönsamt, även om många som är ansvariga för detta på företagen, inte alltid kan visa det i siffror. Det borde man satsa mer på, inte minst i tider där alla investeringar och satsningar kommer att granskas en extra gång.

Av Claes Sjöberg
2011-09-05 16.22
Senaste kommentarer från MiljöRapporten:
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)
TIPSA
DELA
© MiljöRapporten   Tel: 08-234710   Mail: redaktionen@miljorapporten.se

MiljöRapportens tjänster

Utbildning
Utbildningar och seminarier som hjälper dig att göra ett bättre jobb.
Läs mer
Online
Ledande bevakning inom hållbarhet. Dagligen som e-post och webb.
Läs mer
Tidning
Analyser, fördjupningar och de senaste CSR-trenderna varje månad.
Läs mer

Kommande kurser och seminarier

 • Fullbokad - Upphandling av tjänster
  - praktiskt hållbarhetsarbete i leverantörskedjan


  17 apr 2013
  Den här kursen är en del av MiljöRapportens utbildningar inom hållbarhet i leverantörskedjan — men nu helt och hållet med fokus på hur du upphandlar tjänster.
  Visa program
 • Anti-korruption och den nya mutbrottslagstiftningen


  24 apr 2013

  Korruption är ett komplext ämne och sedan den nya mutbrottlagstiftningen trädde i kraft berörs både företag, kommuner och myndigheter av det nya regelverket. Den här utbildningen ger dig en tydlig genomgång av den nya mutbrottlagstiftningens omfattning och vad korruption egentligen innebär. Du lär dig kontrollsystem och rutiner för minskad korruption i din verksamhet och får ta del av fallstudier från andra företag under en workshop.
  Visa program
 • Tillståndet i miljön 2013 — globalt ledarskap


  7 maj 2013

  På Tillståndet i miljön 2013 lyfter IVL Svenska Miljöinstitutet och MiljöRapporten fram det internationella miljö- och hållbarhetsarbetet — och alla de små och stora framsteg som sker oavsett vad som händer i förhandlingskorridorerna i New York, Bryssel eller Doha.
  Visa program
 • Budskap som förändrar
  — så skapar du framgångsrik hållbarhetskommunikation


  20 maj 2013

  Det här är en utbildning som ger dig grunderna i att framgångsrikt kunna formulera starka budskap kring miljö och hållbarhet — både internt och externt.
  Visa program
 • Chemicals Management Summit 2013
  — en internationell konferens om hållbar användning av kemikalier


  29 maj 2013

  Välkommen till konferensen som visar hur kemikaliefrågan håller på att bli avgörande för företagens framtida konkurrenskraft! Kunderna, framförallt inom business-to-business, ställer allt högre krav på att få veta om varor innehåller farliga ämnen och företagen måste kunna visa att deras produkter är säkra.
  Visa program
 • Så använder du ISO 26000
  – en praktisk standard för hållbarhet


  5 sep 2013
  Lär dig använda ISO 26000 i praktiken.  
  Den globala standarden för socialt ansvarstagande har fått stor spridning, och är ett användbart verktyg inom hållbarhetsarbetet.

  Visa program
 • Sweden Green Building Conference 2013


  11 sep 2013

  Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser. För första gången samlas hela branschen till en unik konferens om hållbarhet inom byggnation, fastighets- förvaltning och stadsutveckling. Här möter du aktörerna med de nya idéerna och exemplen på framtidens städer, miljöanpassade hus och smart, grön teknik. Lyssna på debatterna, delta i fördjupningssessionerna, mingla och träffa nya affärskontakter. Missa inte chansen när alla som arbetar med hållbarhet inom fastighetsutveckling för första gången träffas. Boka din plats redan idag!
  Visa program
 • Fullbokad – Redovisa enligt GRI – certifierad utbildning


  11 sep 2013

  Lär dig använda världens ledande riktlinjer för hållbarhetsredovisning enligt GRI, Global Reporting Initiative. Den här utbildningen är certifierad av GRI och under två dagar får du lära dig alla grunder för att kunna använda GRI-riktlinjer i rapporteringen
  Visa program
 • Effektiv energi
  – ökad lönsamhet och minskad klimatpåverkan


  26 sep 2013

  Ett seminarium med mängder av handfasta råd som bidrar till effektivare energianvändning i din egen verksamhet!
  Visa program
 • Så kommunicerar du miljö och hållbarhet


  2 okt 2013

  En heldagsutbildning i hur du kan vässa marknadsföring, reklam och pressmeddelanden genom att använda dig av framgångsrik hållbarhetskommunikation. Du får lära dig att undvika fallgropar och misstag och istället öka trovärdigheten i dina budskap.
  Visa program
 • Upphandling av tjänster
  – praktiskt hållbarhetsarbete i leverantörskedjan


  3 okt 2013

  Den här kursen är en del av MiljöRapportens utbildningar inom hållbarhet i leverantörskedjan — men nu helt och hållet med fokus på hur du upphandlar tjänster.
  Visa program
 • Hållbarhetsredovisning 2013


  10 okt 2013

  Det här är seminariet för alla som vill utveckla och fördjupa sitt kunnande inom hållbarhetsredovisning.
  Visa program
 • Ekosystemtjänster i praktiken


  7 nov 2013

  Ett seminarium för dig som vill veta mer om ekosystemtjänster och hur kunskaperna om dem ska integreras i miljö- och hållbarhetsarbetet.
  Visa program
 • Kom igång med jobbet som hållbarhetsansvarig


  22 jan 2014

  En kurs för dig som är ny i rollen som hållbarhetschef, miljöansvarig, hållbarhetskoordinator, eller motsvarande.
  Visa program
 • Grundkurs i CSR


  27 mar 2014

  Allt eftersom hållbarhetsarbetet sprider sig i företag och organisationer, kommer allt fler nya i kontakt med begreppet CSR (Corporate Social Responsibility). Nu har vi utbildningen för dig som nyligen börjat inom området eller vill lära dig från grunden.

  Visa program
 • Så kommunicerar du miljö och hållbarhet


  3 apr 2014

  En heldagsutbildning i hur du kan vässa marknadsföring, reklam och pressmeddelanden genom att använda dig av framgångsrik hållbarhetskommunikation. Du får lära dig att undvika fallgropar och misstag och istället öka trovärdigheten i dina budskap.
  Visa program
 • Chemicals Management Summit 2014
  – the Future for Green Chemistry


  8 maj 2014
  Välkommen till konferensen som samlar företag och organisationer som ligger i framkant när det gäller att använda och hantera kemikalier på ett hållbart sätt.
  Visa program
 • Grundläggande miljöjuridik och miljöansvar


  15 maj 2014

  Miljörätten utvecklas snabbt både i Sverige och inom EU. Det betyder att många fler än tidigare kommer i kontakt med miljörättsliga frågor. MiljöRapporten erbjuder nu en helt ny utbildning i grundläggande miljöjuridik och miljöansvar.

  Visa program
 • Miljödeklarationer, EPD


  20 maj 2014

  En heldagsutbildning om miljödeklarationer (Environmental Product Declarations, EPD) – ett kraftfullt verktyg för att på ett objektivt och jämförbart sätt beskriva varors och tjänsters miljöprestanda baserat på livscykelanalyser (LCA).

  Visa program
 • Grundkurs i CSR


  4 sep 2014

  Allt eftersom hållbarhetsarbetet sprider sig i företag och organisationer, kommer allt fler nya i kontakt med begreppet CSR (Corporate Social Responsibility). Nu har vi utbildningen för dig som nyligen börjat inom området eller vill lära dig från grunden.

  Visa program
 • Kom igång med jobbet som hållbarhetsansvarig


  10 sep 2014

  En kurs för dig som är helt ny i rollen som hållbarhetschef, miljöansvarig, hållbarhetskoordinator, eller motsvarande.

  Visa program
 • Så använder du ISO 26000
  – en praktisk standard för hållbarhet


  25 sep 2014

  Lär dig använda ISO 26000 i praktiken. Den globala standarden för socialt ansvarstagande har fått stor spridning, och är ett användbart verktyg inom hållbarhetsarbetet.

  Visa program
 • Lär dig identifiera korruption


  1 okt 2014

  Korruption är ett komplext ämne och diskussionen kring mutor, maktmissbruk och påtryckning pågår ständigt. Lagstiftningen och graden av risk för korruption skiljer sig land för land och beroende på bransch. Var går egentligen gränsen och vad kan anses som olagligt i dessa frågor? Den här utbildningen ger dig en orientering i korruptionsbegreppet och idéer om hur man kan identifiera och förebygga korruption.
  Visa program
 • Praktiskt hållbarhetsarbete i leverantörskedjan


  7 okt 2014

  Nu får du en ny chans att delta i MiljöRapportens uppskattade utbildningsdag om hållbarhet i leverantörskedjan. Du får ökad förståelse för hur ett aktivt utvecklingsarbete med dina leverantörer genererar affärsnytta och resulterar i ökad lönsamhet, minskad risk och ett stärkt varumärke. Du kommer att få flera praktiska verktyg att använda på hemmaplan för att integrera hållbarhetsarbetet i organisationen, ställa tydliga krav som följs upp, göra riskanalyser samt initiera praktiska och lönsamma åtgärder.
  Visa program
 • Building Sustainability SGBC14


  10 nov 2014

  Förra gången konferensen hölls deltog över 800 personer! Nu är planeringen igång för Building Sustainability SGBC 14, om framtidens hållbara boende, arbetsplatser, och infrastruktur. Här möter du aktörerna som utvecklar gröna städer, miljöanpassade hus och smart, energieffektiv teknik. Lyssna på debatterna, delta i fördjupningssessionerna, mingla och träffa nya affärskontakter. Missa inte chansen när alla som arbetar med hållbarhet inom den byggda miljön träffas. Boka din plats redan idag!

  Visa program
 • MiljöRapporten Direkt
  Regeringen ger i dag Kemikalieinspektionen i uppdrag att kartlägga förekomsten av misstänkt hormonstörande och reproduktionsstörande ftalater i vardagsprodukter.
 • MiljöRapporten Direkt
  De åtgärder som satts in för att minska utsläppen av vissa skadliga ämnen har gett effekt.
 • MiljöRapporten Direkt
  Från en medelålders manlig kemiingenjör till en yngre kvinna med bred bakgrund och kommunikationsfärdigheter.
 • MiljöRapporten Direkt
  Global Reporting Initiative, GRI, släppte i går kväll sin nya standard G4, under den inledande dagen av organisationens stora konferens och efter två och ett halvt års arbete med G4.
 • MiljöRapporten Direkt
  Samsung, världens största tillverkare av smarttelefoner, är först av de stora varumärkena inom mobil telefoni med att certifiera enligt TCO Certified Smartphones. Det betyder att den nya produkten Galaxy S4 möter både miljökrav och krav på schyssta arbetsförhållanden i produktionen.
 • MiljöRapporten Direkt
  För första gången förhandlas nu de tre FN-konventionerna inom avfalls- och kemikalieområdet gemensamt. Det när Stockholmskonventionen, Baselkonventionen och Rotterdamkonventionen avhandlas i Geneve under det gemensamma smeknamnet RoboCOP, vilket avslutas på fredag.
 • MiljöRapporten Direkt
  Electrolux och Mölnlycke har anmälts till Sveriges nationella kontaktpunkt för OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Bakom anmälan står vakthunden Swedwatch som vill ha svar på om företagen brutit mot riktlinjerna.
 • MiljöRapporten Direkt
  I en tuff debatt på Miljöbalksdagarna, som inleddes nu på förmiddagen, framfördes kritik mot de gruvbolag som etablerat sig i norra Sverige de senaste åren. Panelen som representerade olika intressen hade delade meningar om vad miljöbalken innebär för etableringen av ny gruvverksamhet.
 • MiljöRapporten Utbildning
  I MiljöRapportens tävling "Vinn en weekend" har nu vinnarna utsetts.
 • MiljöRapporten Direkt
  När Energimyndigheten nu kommer ut med en ny övergripande karta över lämpliga placeringar för vindkraft på land och till havs har de utökat den så kallade buffertzonen till bebyggelse från 400 meter till 800 meter.
 • MiljöRapporten Direkt
  EU:s kemikaliemyndighet, Echa, tar ett stort steg mot offentlighet och transparens. Överraskande för många byter myndigheten ståndpunkt och förklarar att de nu öppet ska informera om vilka företag som producerar eller importerar kemikalier, som registreras enligt Reach.
 • MiljöRapporten Direkt
  Regeringens tankar om att decentralisera viss kemikalietillsyn till kommunerna är ingen bra idé enligt Kemikalieinspektionen, KemI. Det framgår av en omfattande rapport där KemI och en anlitad konsult gävt djupt i frågan.
 • MiljöRapporten Direkt
  Den förenkling och modernisering av miljöbalken som regeringen föreslog tidigt i höstas har nu analyserats och kommenterats av aktörerna på området. Remisstiden för förslaget går ut i dag.
 • MiljöRapporten Direkt
  De fyra största mobiloperatörerna på den svenska marknaden brister i sitt hållbarhetsarbete, bland annat vad det gäller transparens i uppförandekoder, krav på levnadslön och miljömässigt ansvar för de produkter som säljs.
 • MiljöRapporten Direkt
  Richard Northcote, nytillträdd ansvarig för hållbarhetsfrågor på Bayer Material Science, framträdde i dag på ett frukostmöte hos Globe Forum i Stockholm.
 • MiljöRapporten Direkt
  För fem år sedan blev det obligatoriskt för statliga bolag att hållbarhetsrapportera och efter årets uppmärksamhet kring bland annat Telia Soneras verksamhet, skärper nu finansmarknadsminister Peter Norman tonen.
 • MiljöRapporten Direkt
  Sportklädestillverkaren Puma tar nu nästa steg i sin ambition att fullt ut ta ansvar för produkternas fotavtryck under hela livscykeln.
 • MiljöRapporten Direkt
  Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier har valts till ordförande i den europeiska kemikaliemyndigheten Echas styrelse.
 • MiljöRapporten Direkt
  Efter fyra år som generalkonsul i Kina tar Bengt Johansson över rollen som Sveriges CSR-ambassadör på utrikesdepartementet.
 • MiljöRapporten Direkt
  Den svenska industrins kostnader för miljöskydd ökade med nästan en miljard kronor under 2011.
 • MiljöRapporten Direkt
  H&M och mediekoncernen Modern Times Group AB är svenska nykomlingar på årets upplaga av Dow Jones Sustainability Indexes, DJSI, den världsledande rankningen över storföretagens hållbarhetsarbete.
 • MiljöRapporten Direkt
  Miljöstyrningsrådet hänger löst, åtminstone i sin nuvarande form, då upphandlingsstödsutredningen har föreslagit att arbetet med sociala frågor och ekonomiska beräkningar förs över till en ny myndighet som ska ge ett samordnat och generellt upphandlingsstöd.
 • MiljöRapporten Direkt
  I Estland genomförs just nu en unik satsning på elbilar. Under hösten kommer närmare 200 stationer för snabbladdning av elfordon tas i bruk, med max fem mil emellan dem. Utbyggnaden planeras bli klar i oktober i år.
 • MILJÖRAPPORTEN DIREKT
  Peter Nohrstedt, ansvarig för upphandlingsverksamheten på Miljöstyrningsrådet, är ny medlem i EU-kommissionens expertgrupp för offentlig upphandling. Han är den enda svensken som ingår i gruppen
 • MILJÖRAPPORTEN DIREKT

MiljöRapporten

Postadress
MiljöRapporten Box 101 77, 100 55 Stockholm

Besöksadress
Kungstensgatan 12, 113 86 Stockholm

Producerad av