MiljöRapportens logotyp

MiljöRapporten kommenterar

 • Företagen blir kaxigare
 • Trendbrott, eller inte? Nu finns företag som nobbar att medverka i Dow Jones ... »
2011-09-16 12.43

Göteborgs Stad fasar ut Bisfenol A  

MiljöRapporten Direkt
Göteborg Stad kommer inom kort att fatta ett strategiskt beslut om att fasa ut Bisfenol A ur de verksamheter som staden kontrollerar.
Det rör sig både om förvaltningar som till exempel biblioteken, och om kommunala bolag som Nya Ullevi, Scandinavium och Liseberg.

— Våra stora publika arenor hanterar varje år miljontals evenemangsbiljetter och där kommer nu sådana som innehåller Bisfenol A att skyndsamt bytas ut, säger Ronnie Ljungh (MP), stadssekreterare i Göteborg, till MiljöRapporten Direkt. Åtgärden görs trots att miljöledningen i kommunen föredrog att skynda långsamt och behandla Bisfenol A i en övergripande hantering av miljörisker i verksamheterna.

MiljöRapporten Direkt: Inom EU pågår fortfarande ett arbete med att värdera riskerna, varför tar ni då det här beslutet?
— Det som sker inom EU är ett lagstiftningsarbete som reglerar myndighetsutövning och det har vi stor respekt för. Men som alla andra företag och organisationer har vi ett val att gå före lagstiftaren i den verksamhet som vi äger. Och med hänvisning till vad vi vet om Bisfenol A och dess risker, väljer vi den här vägen.

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)
TIPSA
DELA
© MiljöRapporten   Tel: 08-234710   Mail: redaktionen@miljorapporten.se

MiljöRapportens tjänster

Utbildning
Utbildningar och seminarier som hjälper dig att göra ett bättre jobb.
Läs mer
Online
Ledande bevakning inom hållbarhet. Dagligen som e-post och webb.
Läs mer
Tidning
Analyser, fördjupningar och de senaste CSR-trenderna varje månad.
Läs mer

Kommande kurser och seminarier

 • Så jobbar du med nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015


  13 okt 2015

  De nya versionerna av standarderna för kvalitets- och miljöledningssystem lanseras i slutet av september. Kursen vänder sig till dig som behöver få en överblick över nyheterna och hur de påverkar verksamheter som redan har ett certifierat ledningssystem eller står inför en certifiering.


  Visa program
 • Nytt om hållbarhetsredovisning 2015


  15 okt 2015

  På seminariet Nytt om hållbarhetsredovisning kommer du att få senaste nytt om de nya obligatoriska hållbarhetskraven - regeringsförslaget DS2014:45, som är den svenska tolkningen av EU:s nya direktiv. Du kommer också bli uppdaterad om de krav på mångfaldspolicy som ingår i förslaget och som det än så länge pratats väldigt lite om.

  Visa program
 • Praktiskt hållbarhetsarbete i anläggningsprojekt


  20 okt 2015

  Hållbarhetsfrågor och hållbarhetscertifieringssystem är relativt nytt i anläggningsbranschen, men är ett område som växer snabbt! Miljörapporten erbjuder en utbildning för dig som vill veta mer om vad hållbarhet innebär i anläggningsprojekt och vill få praktiska exempel och verktyg för hållbarhetsstyrning.
  Visa program
 • Grundläggande miljöjuridik och miljöansvar


  22 okt 2015

  Miljörätten utvecklas snabbt både i Sverige och inom EU. Det betyder att många fler än tidigare kommer i kontakt med miljörättsliga frågor. MiljöRapporten erbjuder en omtyckt utbildning i grundläggande miljöjuridik och miljöansvar.

  Visa program
 • Så finansierar du dina projekt med EU-medel


  5 nov 2015

  MiljöRapporten erbjuder nu en helt ny utbildning om hur du kan finansiera dina projekt med medel från EU. I denna heldagskurs får du gedigen kunskap i hur du hittar finansiering för dina projekt. Fakta växlas med konkreta exempel för att ge dig en bred och användbar grund att arbeta ifrån.
  Visa program
 • NYHET: Lär dig rapportera enligt GRI G4


  10 nov 2015

  Här är utbildningen för dig som vill lära dig hur en hållbarhetsrapportering går till med hjälp av ramverket för Global Reporting Initiative (GRI). Under två hela dagar lär du dig planeringen av en rapport. Du får kunskap om hur en rapporteringsprocess går till samt hur en rapport kan kommuniceras och granskas. Fakta varvas med gruppövningar och fallstudier från verkligheten.
  Visa program
 • Ekologisk kompensation


  18 nov 2015

  Ekologisk kompensation och värdering av naturkapital är ett snabbt växande kompetensområde. Missa inte chansen att lära dig mer – för nu ska näringsliv, kommuner och organisationer på allvar börja tillämpa detta i praktiken!Genom aktuella fallstudier från företag, kommuner och länsstyrelser ger konferensen exempel på olika sätt att arbeta med ekologisk kompensation och även en bred överblick av utvecklingen internationellt och i Sverige.
  Visa program
 • Miljöjuridik och miljöansvar – praktiska exempel och tillämpning


  24 nov 2015

  Ta chansen att fördjupa din kompetens inom miljörätt. Under den här utbildningsdagen lär du dig mer om en rad olika miljörättsliga frågeställningar och du får flera praktiska exempel att diskutera. Tillsammans med deltagarna och kursledarna kommer flera diskussioner om olika möjligheter att genomföras.
  Visa program
 • Grundkurs i CSR


  10 feb 2016

  Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Grundkursen i CSR passar i så fall utmärkt för dig!

  Visa program
 • Nytt om miljörätt


  17 mar 2016

  Under 2016 kommer förslag om betydande förändringar som rör miljörätten. På konferensen diskuteras högaktuella frågor inom miljörätt och resultatet av ett flertal utredningar, förslag och förändringar inom miljölagstiftningen.
  Visa program
 • Grundkurs i kemikaliekontroll och lagstiftning


  20 apr 2016

  Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. MiljöRapporten erbjuder en utbildning i grundläggande kemikaliekontroll och lagstiftning.
  Visa program
 • Ekotransport 2030


  27 apr 2016

  Konferensen Ekotransport 2030 arrangerades för första gången i april 2015 och blev en succé direkt! Helt fullbokat, med högintressanta seminarier och med mängder av utställare som träffade blivande kunder.
  Visa program
 • MiljöRapporten Direkt
  Regeringen ger i dag Kemikalieinspektionen i uppdrag att kartlägga förekomsten av misstänkt hormonstörande och reproduktionsstörande ftalater i vardagsprodukter.
 • MiljöRapporten Direkt
  De åtgärder som satts in för att minska utsläppen av vissa skadliga ämnen har gett effekt.
 • MiljöRapporten Direkt
  Från en medelålders manlig kemiingenjör till en yngre kvinna med bred bakgrund och kommunikationsfärdigheter.
 • MiljöRapporten Direkt
  Global Reporting Initiative, GRI, släppte i går kväll sin nya standard G4, under den inledande dagen av organisationens stora konferens och efter två och ett halvt års arbete med G4.
 • MiljöRapporten Direkt
  Samsung, världens största tillverkare av smarttelefoner, är först av de stora varumärkena inom mobil telefoni med att certifiera enligt TCO Certified Smartphones. Det betyder att den nya produkten Galaxy S4 möter både miljökrav och krav på schyssta arbetsförhållanden i produktionen.
 • MiljöRapporten Direkt
  För första gången förhandlas nu de tre FN-konventionerna inom avfalls- och kemikalieområdet gemensamt. Det när Stockholmskonventionen, Baselkonventionen och Rotterdamkonventionen avhandlas i Geneve under det gemensamma smeknamnet RoboCOP, vilket avslutas på fredag.
 • MiljöRapporten Direkt
  Electrolux och Mölnlycke har anmälts till Sveriges nationella kontaktpunkt för OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Bakom anmälan står vakthunden Swedwatch som vill ha svar på om företagen brutit mot riktlinjerna.
 • MiljöRapporten Direkt
  I en tuff debatt på Miljöbalksdagarna, som inleddes nu på förmiddagen, framfördes kritik mot de gruvbolag som etablerat sig i norra Sverige de senaste åren. Panelen som representerade olika intressen hade delade meningar om vad miljöbalken innebär för etableringen av ny gruvverksamhet.
 • MiljöRapporten Utbildning
  I MiljöRapportens tävling "Vinn en weekend" har nu vinnarna utsetts.
 • MiljöRapporten Direkt
  När Energimyndigheten nu kommer ut med en ny övergripande karta över lämpliga placeringar för vindkraft på land och till havs har de utökat den så kallade buffertzonen till bebyggelse från 400 meter till 800 meter.
 • MiljöRapporten Direkt
  EU:s kemikaliemyndighet, Echa, tar ett stort steg mot offentlighet och transparens. Överraskande för många byter myndigheten ståndpunkt och förklarar att de nu öppet ska informera om vilka företag som producerar eller importerar kemikalier, som registreras enligt Reach.
 • MiljöRapporten Direkt
  Regeringens tankar om att decentralisera viss kemikalietillsyn till kommunerna är ingen bra idé enligt Kemikalieinspektionen, KemI. Det framgår av en omfattande rapport där KemI och en anlitad konsult gävt djupt i frågan.
 • MiljöRapporten Direkt
  Den förenkling och modernisering av miljöbalken som regeringen föreslog tidigt i höstas har nu analyserats och kommenterats av aktörerna på området. Remisstiden för förslaget går ut i dag.
 • MiljöRapporten Direkt
  De fyra största mobiloperatörerna på den svenska marknaden brister i sitt hållbarhetsarbete, bland annat vad det gäller transparens i uppförandekoder, krav på levnadslön och miljömässigt ansvar för de produkter som säljs.
 • MiljöRapporten Direkt
  Richard Northcote, nytillträdd ansvarig för hållbarhetsfrågor på Bayer Material Science, framträdde i dag på ett frukostmöte hos Globe Forum i Stockholm.
 • MiljöRapporten Direkt
  För fem år sedan blev det obligatoriskt för statliga bolag att hållbarhetsrapportera och efter årets uppmärksamhet kring bland annat Telia Soneras verksamhet, skärper nu finansmarknadsminister Peter Norman tonen.
 • MiljöRapporten Direkt
  Sportklädestillverkaren Puma tar nu nästa steg i sin ambition att fullt ut ta ansvar för produkternas fotavtryck under hela livscykeln.
 • MiljöRapporten Direkt
  Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier har valts till ordförande i den europeiska kemikaliemyndigheten Echas styrelse.
 • MiljöRapporten Direkt
  Efter fyra år som generalkonsul i Kina tar Bengt Johansson över rollen som Sveriges CSR-ambassadör på utrikesdepartementet.
 • MiljöRapporten Direkt
  Den svenska industrins kostnader för miljöskydd ökade med nästan en miljard kronor under 2011.
 • MiljöRapporten Direkt
  H&M och mediekoncernen Modern Times Group AB är svenska nykomlingar på årets upplaga av Dow Jones Sustainability Indexes, DJSI, den världsledande rankningen över storföretagens hållbarhetsarbete.
 • MiljöRapporten Direkt
  Miljöstyrningsrådet hänger löst, åtminstone i sin nuvarande form, då upphandlingsstödsutredningen har föreslagit att arbetet med sociala frågor och ekonomiska beräkningar förs över till en ny myndighet som ska ge ett samordnat och generellt upphandlingsstöd.
 • MiljöRapporten Direkt
  I Estland genomförs just nu en unik satsning på elbilar. Under hösten kommer närmare 200 stationer för snabbladdning av elfordon tas i bruk, med max fem mil emellan dem. Utbyggnaden planeras bli klar i oktober i år.
 • MILJÖRAPPORTEN DIREKT
  Peter Nohrstedt, ansvarig för upphandlingsverksamheten på Miljöstyrningsrådet, är ny medlem i EU-kommissionens expertgrupp för offentlig upphandling. Han är den enda svensken som ingår i gruppen
 • MILJÖRAPPORTEN DIREKT

MiljöRapporten

Postadress
MiljöRapporten Box 101 77, 100 55 Stockholm

Besöksadress
St:Eriksgatan 63 B, 112 34 Stockholm

Producerad av