MiljöRapportens logotyp

MiljöRapporten kommenterar

 • Svartvit debatt
 • Bisfenol är ofarligt, men det ska fasas ut ändå. Det är i princip ett av buds... »

Logga in

För att läsa MiljöRapporten Direkt på webbplatsen eller tidningen MiljöRapporten
i PDF-format behöver du logga in med dina kunduppgifter.

Jag är kund men har glömt mina inloggningsuppgifter – skicka dem till mig:


© MiljöRapporten   Tel: 08-234710   Mail: redaktionen@miljorapporten.se

MiljöRapportens tjänster

Utbildning
Utbildningar och seminarier som hjälper dig att göra ett bättre jobb.
Läs mer
Online
Ledande bevakning inom hållbarhet. Dagligen som e-post och webb.
Läs mer
Tidning
Analyser, fördjupningar och de senaste CSR-trenderna varje månad.
Läs mer

Kommande kurser och seminarier

 • Leverantörsgranskning på plats


  16 apr 2015

  Den här utbildningsdagen ger dig förståelse för de vanligaste CSR-riskerna i leverantörskedjan och hur du kan hantera dessa. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i hur en leverantörsgranskning går till och vilka praktiska verktyg som finns att tillgå. Genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs CSR-arbete.
  Visa program
 • Antikorruption
  - grundkurs och orientering i ISO 37001


  21 apr 2015

  Den här kursen är för dig som vill gå en grundutbildning i anti-korruption. Den innehåller också en orientering kring den kommande standarden ISO 37001, som behandlar hur ett arbete kring antikorruption och mutor praktiskt ska läggas upp och vilka processer som bör finnas på plats i organisationen.

  Visa program
 • Design som driver hållbarhet


  23 apr 2015

  Det här är seminariet för dig som vill veta mer om hur design kan bidra till hållbarhet. Funderar du på om detta är något att tillämpa i ditt företag eller organisation – kom till denna seminariedag och låt dig inspireras och lär dig mer.
  Visa program
 • Ekotransport 2030


  28 apr 2015

  Välkommen till konferensen om framtidens hållbara transporter, med fokus på 2030-målet fossiloberoende fordonsflotta. Det här är mötesplatsen för dig som vill vara en del av omställningen till framtidens fossiloberoende transporter.
  Visa program
 • Grundkurs i ekosystemtjänster


  7 maj 2015

  Det här är en grundkurs för dig som vill lära dig mer om ekosystemtjänster. Kanske ställs det redan krav på att du i din yrkesroll ska synliggöra eller integrera ekosystemtjänster i verksamheten? Eller så behöver du helt enkelt öka dina kunskaper inom ett akademiskt område som nu i snabb takt sprider sig vidare till det praktiska miljö- och hållbarhetsarbetet både inom näringsliv och offentlig sektor.

  Visa program
 • Substitution – risker och möjligheter


  20 maj 2015

  Välkommen till konferensen om kemikaliefrågor som är avgörande för företagens konkurrenskraft!


  Visa program
 • Grundkurs i CSR


  9 sep 2015

  Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Grundkursen i CSR passar i så fall utmärkt för dig!

  Visa program
 • Fortsättningskurs i CSR


  10 sep 2015

  Vill du fördjupa dina kunskaper i CSR och lära dig mer om hur man praktiskt implementerar CSR i en organisation? Då passar fortsättningskursen i CSR dig!
  Utbildningen kommer att ge dig en förståelse för hur en effektiv arbetsprocess med CSR ser ut och efter avslutad utbildning kommer du förutom ny kunskap att ha med dig olika verktyg.

  Visa program
 • Praktiskt hållbarhetsarbete i bygg- och fastighetsprojekt


  15 sep 2015

  Här är utbildningen för dig som vill få en bredare kunskap om hållbarhetsarbete i bygg- och fastighetsprojekt. Kursen ger dig användbara verktyg i form av klassningssystem och vi går igenom hur hållbarhetsstyrning genomförs i byggprojekt.
  Visa program
 • Grundkurs i kemikaliekontroll och lagstiftning


  23 sep 2015

  Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. MiljöRapporten erbjuder en utbildning i grundläggande kemikaliekontroll och lagstiftning.
  Visa program
 • Sweden Green Building Conference 2015


  30 sep 2015

  Succékonferensen återkommer i höst med mängder av nya produkter och idéer kring hållbart byggande, stadsutveckling, miljöanpassade hus och smarta, gröna tjänster. På Sweden Green Building Conference 2015 och mässan Ekobygg samlas hela branschen för att diskutera nästa generations tekniska lösningar och innovativa design. Registreringen har öppnat – boka nu till suveräna priser! Årets tema:  Next generation – sustainable innovations for the future


  Visa program
 • Så jobbar du med nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015


  13 okt 2015

  De nya versionerna av standarderna för kvalitets- och miljöledningssystem lanseras efter sommaren. Kursen vänder sig till dig som behöver få en överblick över nyheterna och hur de påverkar verksamheter som redan har ett certifierat ledningssystem eller står inför en certifiering.


  Visa program
 • Praktiskt hållbarhetsarbete i anläggningsprojekt


  20 okt 2015

  Hållbarhetsfrågor och hållbarhetscertifieringssystem är relativt nytt i anläggningsbranschen, men är ett område som växer snabbt! Miljörapporten erbjuder en utbildning för dig som vill veta mer om vad hållbarhet innebär i anläggningsprojekt och vill få praktiska exempel och verktyg för hållbarhetsstyrning.
  Visa program
 • Grundläggande miljöjuridik och miljöansvar


  22 okt 2015

  Miljörätten utvecklas snabbt både i Sverige och inom EU. Det betyder att många fler än tidigare kommer i kontakt med miljörättsliga frågor. MiljöRapporten erbjuder en omtyckt utbildning i grundläggande miljöjuridik och miljöansvar.

  Visa program
 • MiljöRapporten Direkt
  Regeringen ger i dag Kemikalieinspektionen i uppdrag att kartlägga förekomsten av misstänkt hormonstörande och reproduktionsstörande ftalater i vardagsprodukter.
 • MiljöRapporten Direkt
  De åtgärder som satts in för att minska utsläppen av vissa skadliga ämnen har gett effekt.
 • MiljöRapporten Direkt
  Från en medelålders manlig kemiingenjör till en yngre kvinna med bred bakgrund och kommunikationsfärdigheter.
 • MiljöRapporten Direkt
  Global Reporting Initiative, GRI, släppte i går kväll sin nya standard G4, under den inledande dagen av organisationens stora konferens och efter två och ett halvt års arbete med G4.
 • MiljöRapporten Direkt
  Samsung, världens största tillverkare av smarttelefoner, är först av de stora varumärkena inom mobil telefoni med att certifiera enligt TCO Certified Smartphones. Det betyder att den nya produkten Galaxy S4 möter både miljökrav och krav på schyssta arbetsförhållanden i produktionen.
 • MiljöRapporten Direkt
  För första gången förhandlas nu de tre FN-konventionerna inom avfalls- och kemikalieområdet gemensamt. Det när Stockholmskonventionen, Baselkonventionen och Rotterdamkonventionen avhandlas i Geneve under det gemensamma smeknamnet RoboCOP, vilket avslutas på fredag.
 • MiljöRapporten Direkt
  Electrolux och Mölnlycke har anmälts till Sveriges nationella kontaktpunkt för OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Bakom anmälan står vakthunden Swedwatch som vill ha svar på om företagen brutit mot riktlinjerna.
 • MiljöRapporten Direkt
  I en tuff debatt på Miljöbalksdagarna, som inleddes nu på förmiddagen, framfördes kritik mot de gruvbolag som etablerat sig i norra Sverige de senaste åren. Panelen som representerade olika intressen hade delade meningar om vad miljöbalken innebär för etableringen av ny gruvverksamhet.
 • MiljöRapporten Utbildning
  I MiljöRapportens tävling "Vinn en weekend" har nu vinnarna utsetts.
 • MiljöRapporten Direkt
  När Energimyndigheten nu kommer ut med en ny övergripande karta över lämpliga placeringar för vindkraft på land och till havs har de utökat den så kallade buffertzonen till bebyggelse från 400 meter till 800 meter.
 • MiljöRapporten Direkt
  EU:s kemikaliemyndighet, Echa, tar ett stort steg mot offentlighet och transparens. Överraskande för många byter myndigheten ståndpunkt och förklarar att de nu öppet ska informera om vilka företag som producerar eller importerar kemikalier, som registreras enligt Reach.
 • MiljöRapporten Direkt
  Regeringens tankar om att decentralisera viss kemikalietillsyn till kommunerna är ingen bra idé enligt Kemikalieinspektionen, KemI. Det framgår av en omfattande rapport där KemI och en anlitad konsult gävt djupt i frågan.
 • MiljöRapporten Direkt
  Den förenkling och modernisering av miljöbalken som regeringen föreslog tidigt i höstas har nu analyserats och kommenterats av aktörerna på området. Remisstiden för förslaget går ut i dag.
 • MiljöRapporten Direkt
  De fyra största mobiloperatörerna på den svenska marknaden brister i sitt hållbarhetsarbete, bland annat vad det gäller transparens i uppförandekoder, krav på levnadslön och miljömässigt ansvar för de produkter som säljs.
 • MiljöRapporten Direkt
  Richard Northcote, nytillträdd ansvarig för hållbarhetsfrågor på Bayer Material Science, framträdde i dag på ett frukostmöte hos Globe Forum i Stockholm.
 • MiljöRapporten Direkt
  För fem år sedan blev det obligatoriskt för statliga bolag att hållbarhetsrapportera och efter årets uppmärksamhet kring bland annat Telia Soneras verksamhet, skärper nu finansmarknadsminister Peter Norman tonen.
 • MiljöRapporten Direkt
  Sportklädestillverkaren Puma tar nu nästa steg i sin ambition att fullt ut ta ansvar för produkternas fotavtryck under hela livscykeln.
 • MiljöRapporten Direkt
  Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier har valts till ordförande i den europeiska kemikaliemyndigheten Echas styrelse.
 • MiljöRapporten Direkt
  Efter fyra år som generalkonsul i Kina tar Bengt Johansson över rollen som Sveriges CSR-ambassadör på utrikesdepartementet.
 • MiljöRapporten Direkt
  Den svenska industrins kostnader för miljöskydd ökade med nästan en miljard kronor under 2011.
 • MiljöRapporten Direkt
  H&M och mediekoncernen Modern Times Group AB är svenska nykomlingar på årets upplaga av Dow Jones Sustainability Indexes, DJSI, den världsledande rankningen över storföretagens hållbarhetsarbete.
 • MiljöRapporten Direkt
  Miljöstyrningsrådet hänger löst, åtminstone i sin nuvarande form, då upphandlingsstödsutredningen har föreslagit att arbetet med sociala frågor och ekonomiska beräkningar förs över till en ny myndighet som ska ge ett samordnat och generellt upphandlingsstöd.
 • MiljöRapporten Direkt
  I Estland genomförs just nu en unik satsning på elbilar. Under hösten kommer närmare 200 stationer för snabbladdning av elfordon tas i bruk, med max fem mil emellan dem. Utbyggnaden planeras bli klar i oktober i år.
 • MILJÖRAPPORTEN DIREKT
  Peter Nohrstedt, ansvarig för upphandlingsverksamheten på Miljöstyrningsrådet, är ny medlem i EU-kommissionens expertgrupp för offentlig upphandling. Han är den enda svensken som ingår i gruppen
 • MILJÖRAPPORTEN DIREKT

MiljöRapporten

Postadress
MiljöRapporten Box 101 77, 100 55 Stockholm

Besöksadress
St:Eriksgatan 63 B, 112 34 Stockholm

Producerad av